Lincy Vertelt

WELCOME IN THE NOW!

Life is the teacher and YOU are Life

Magische BlogsPrivate chats

Welcome to the wonder that is you!

Here you’ll find everything that you were searching for – the remembrance of your true essence

You were never lost.
Emerge yourself with the frequenty of your highest self, and embody the unity of all.

Learn to be save and comfortable inside yourself to jump into the freedom of the void,
changing your brain old paradigms into your own cheerleader!

Life is perfect, and you are Life.

Preparing the brain into oneness, let’s go!

Thank you for BE-ing.
I love you.

🌈I’m ready to BE magic

 

LINCYvertelt// Spaceholder // quantum leaper //  nonduality speaker // cheerleader of Self // Life

my passion

My greatest passion is to make you realize that life is magical as fuck, and you are Life.
To cheer you into a new paradigm, to start living every day from your highest frequency - your highest self, who is always here.
Why? Well, if you really choose yourself, then you choose me, because you ARE me.
What do I mean by that? And how did I come here?

Read more...

Blogs

Laten we weer eens schrijven over pijn

Laten we weer eens schrijven over pijn

Laten we weer eens schrijven over pijn.
Laten we weer eens niets hoeven uit te sluiten.
Laten we ons weer eens niet verstoppen onder die labels van ‘licht en liefde.’

Gesprek met het brein over De Leven

Gesprek met het brein over De Leven

Het leven is een film, gezien vanuit het oogpunt van je brein. Wat voor één is de jouwe?
Een gesprek met brein over de Leven, en wat moeten we dan toch doen? Waarnaar zoeken we? En wat vindt het brein daarvan…..

Trigger-Bingo

Trigger-Bingo

Triggers, iedereen kent ze wel. Delen van het poppetje die nog niet geïntegreerd zijn. Open wonden van oude trauma’s of meegemaakte rotzooi die nog niet eerder zo (diep) gezien/gevoeld konden worden.
Waar nog niet eerder ruimte voor was om in te zitten, om te doorvoelen, om te (mogen) zijn. 
Tussen 2 breinloops in… here we go!

De leven spelen

De leven spelen

Alles wat we op elk moment denken mee te maken is de creatie van het brein. Het brein is geweldig, en de beste tool die onze poppetjes hebben om dit leven te leven/spelen PRECIES zoals het poppetje wilt. MAAR WAT ZEG JE TOCH??? HOE???

Het Spelen van De Leven doen we zo…

Verdwaald in de middeleeuwen

Verdwaald in de middeleeuwen

Alles wat ooit gedacht geweten te worden wordt niet meer gelooft.
Alles wat gedacht werd te bestaan blijkt alleen maar een idee, een concept, een niet bestaande waarheid in een wereld vol illusies gecreëerd door een brein die op zichzelf staand ook alleen maar weer een mechanisme is. Maar wat dan wel?????

Spelen in het NU

Spelen in het NU

Als je wist dat je een keuze van kijken had… Had je dan voor de loop van conditioneringen gekozen? Of de loop van mogelijkheden? Vrijheid of beperking, het komt van dezelfde source – het poppetje zelf. ‘Vanuit welke loop wordt De Leven gezien’?

Find me on Insta

Lincy Vertelt
Lincy Vertelt
Lincy Vertelt
Lincy Vertelt
Lincy Vertelt
Lincy Vertelt